0708 102 550 info@eventsegling.se

Priser

Nedanstående riktpriser avser hel båt med skeppare.

För företag tillkommer moms.

För privatpersoner ingår moms.

Begär alltid offert, för det Du önskar Dig.

 

Arrangemang Pris ex. moms Anm
1/2 dag/day  15 600 SEK c:a 7 timmar/hours
Hel dag/all day  23 300 SEK c:a 9 timmar/hours
Segling med kunskapstema Offert/quotation c:a 10 timmar/hours
Flerdagarstur/several days Offert/quotation

 

Allmänna villkor

 

Följande ingår

I alla typer av seglingsarrangemang ingår topputrustade segelbåtar med skeppare, erforderliga försäkringar, bränsle, hamnavgifter, sjöställ och flytväst till alla, fika ombord och städning. Segelbåtarna ägs och seglas av respektive skeppare, som har erforderliga behörigheter och lång erfarenhet.

 Följande tillkommer

Förtäring och eventuell övernattning på hotell/vandrarhem. För längre till- och fråntransporter kan en avgift tillkomma.

 Betalning

I samband med bokning debiteras en bokningsavgift om 2 000 SEK per deltagande båt och dag. Avgiften avräknas i samband med full betalning. Bokningsavgiften återbetalas inte vid en ev avbokning. Det är dock fullt möjligt att boka om en redan gjord bokning inom samma år. Det kostar inget extra. Full betalning skall ske senast 28 dagar före aktuell seglingsdag.

 Inställda arrangemang

Om arrangemanget måste ställas in av EVENTSEGLING.se på grund av till exempel väderlek som medför fara för deltagare, eller av annat skäl, återbetalas erlagda avgifter, i sin helhet till kund.

 Om arrangemanget ställs in av kund senast:

28 dagar innan överenskommen avresedag återbetalas inbetalade medel, minus bokningsavgiften.

21 – 27 dagar innan avresedagen återbetalas 75 % av inbetalda medel, minus bokningsavgiften.

14 – 20 dagar innan avresedagen återbetalas 50 % av inbetalda medel, minus bokningsavgiften.

7 – 13 dagar innan avresedagen återbetalas 25 % av inbetalda medel, minus bokningsavgiften.

0 – 6 dagar innan avresedagen, debiteras hela beloppet.

 Nöjd kund – garanti

Skulle en kund efter arrangemanget, förklara sig missnöjda med detta, samt visa att EVENTSEGLING.se bär ansvaret härför, återbetalas erlagda medel i proportion till missnöjet. Skulle en kund efter avslutat deltagande förklara sig missnöjd med varje detalj, och visa att detta är rimligt, så återbetalas hela beloppet.

 EVENTSEGLING.se ansvar

EVENTSEGLING.se tar inte ansvar för förseningar eller omläggningar av rutten som uppkommit till följd av oväder, fartygets sjöovärdighet eller skada, lokala myndigheters tvång eller dröjsmål, eller annan ofrivillig och oförutsedd händelse utanför EVENTSEGLING.se kontroll. EVENTSEGLING.se ansvarar inte heller för boendekostnader eller återresa med annat resemedel, om resan hindras av samma skäl som ovan.

 Kundens ansvar

Om kunden mot given instruktion från skepparen eller av EVENTSEGLING.se utsedd personal ombord orsakar skada på fartyget, av försumlighet eller med uppsåt, svarar kunden för skadan på fartyget. Kunden ansvarar dock icke för sjöskada såsom grundstötning, ombordläggning etc.